BRUN KÄRRHÖK, Sagsjön Kållered 190814 TÖRNSÅNGARE, Sagsjön 190624


 BUSKSKVÄTTA ,Sagsjön 190624

HORNUGGLA, Öland 190614


ÄNGSHÖK, Öland 190612-15


 VITSTJÄRNIG BLÅHAKE, Hjälm 190604


  MINDRE FLUGSNAPPARE, Jonsered 190529


  FORSÄRLA, Jonsered 190531


 KUNGSFISKARE, Jonsered 190529-31

 

 BIVRÅK, Hårssjön 190516


 LÄRKFALK, Hårssjön 190513

 

KOLTRAST, Högen 190513


 RÖDHUVAD DYKAND, Torslandaviken 190504

 


STJÄRTMES, Högen 190416  GRÖNGÖLING, Högen 190416  Ägretthäger, Hårssjön 190409  ORMVRÅK, Sagsjön 190327  FORSÄRLA, Högen 190319 STENKNÄCK, Kållered 190220   GRÅSISKA, Kållered 190220  RÖRDROM, Torslandaviken_190203  SPARVUGGLA, Jonsered 190123  TORNFALK, Torslandaviken 190118  BERGLÄRKA Torslanda, 190114  PRAKTEJDER Torslandaviken 190111  KUNGSÖRN, Abild 181205  Havsörn, Abild 181128  RÖDHAKE, Abild 181128  SPARVUGGLA  Jonsered 181106  TORNFALK Hjälm 181101  SILLGRISSLA, Askimsviken 181016  PILGRIMSFALK, Kullens fyr 181011  FJÄLLVRÅK, Kullens fyr 181010  HAVSÖRN Kullens fyr, 181011  HAVSSULA, Kullens fyr 181011  PRUTGÅS, Kullens fyr 181011  Vitgumpad buskskvätta Torslanda Göteborg 181001  STÄPPHÖK Lismosse, 180925  RÖDGLADA Lismosse, 180925  GRÅHÄGER Mölndal 180914  STENFALK, Hjälm 18+0917  SPILLKRÅKA, Mölndal 180916  LÄRKFALK, Mölndal 180914-16  RÖD GLADA Lismosse, 180903  TORNFALK Lismosse, 180903  SPARVHÖK Lismosse,180903  STÄPPHÖK Lismosse, 180903  STÄPPHÖK, Hjälm Kungsbacka 180829  BLÅHAKE 1k, Hjälm Kungsbacka 180815  SÄVSÅNGARE, Hjälm Kungsbacka 180813  STÖRRE STRANDPIPARE, Hjälm 180808  SÄVSPARV, Hjälm 180808  ORMVRÅK, Hjälm 180809  DUVHÖK, Hjälm 180807  PILGRIMSFALK , Sagsjön Kållered 180721-23

 

   BLÅHAKE, Hjälm Kunsbacka 180719  BLÅHAKE, Hjälm, Kungsbacka 180705  STEGLITS, Hårssjön 180605  FISKGJUSE hona,Hårssjön 180605  FISKGJUSE hane, Hårssjön 180531  BRUN KÄRRHÖK, Hårssjön 180531  SILVERTÄRNA Gotland, 180522-26  SVÄRTA Gotland,180522-27  ROSKARL Gotland,180523  RAPPHÖNA Gotland, 180526  RÖDBENA Gotland,180525  TOFSVIPA Gotland,180524  STRANDSKATA Gotland 180524  HÄMPLING Gotland,180525  LÄRKFALK Hårssjön, 180509  SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA, Sagsjön 180502  RÖDSTRUPIG SÅNGARE Sandsjöbacka Kungsbacka, 180427  BLÅHAKE, Hjälm 180420  ORMVRÅK, Sagsjön 180411  BRUN KÄRRHÖK, Hårssjön 180410  STRÖMSTARE Grevedämmet 180316STÖRRE GULBENA, Björkäng 180205  STJÄRTMES Högen, 171219  SKÄGGMES Hovås, 171211

Copyright 2012 © All Rights Reserved   BLÄSAND, Hjuleberg 141006  NATTSKÄRRA Sagsjön 160831  VATTENRALL 1k Hjälmsvåtmark 160904  HAVSSULA Kråkudden 160929  STJÄRTMES Ishallen 161107

 


 SKÄGGMES Hovås 161214-15


  STENKNÄCK Högen 161229


 

NÖTKRÅKA Högen 170101-0202  GRÖNSISKA Högen, 170209  STENKNÄCK Högen, 170215 (hane + hona)  TRÄDKRYPARE Högen,170215  NÖTKRÅKA Högen, 170215  SIDENSVANS Högen, 170307  GRÖNSISKA Högen, 170227  NÖTKRÅKA Högen, 170318  SIDENSVANS Högen, 170322


  ORMVRÅK Sagsjön 170403  TORNFALK Sagsjön 170403  SPARVHÖk Sagsjön 170405  TORNFALK Sagsjön, 170405  BRUN KÄRRHÖK 170411, Sagsjön  ORMVRÅK Sagsjön, 170411 (två ipar)GULSPARV Sagsjön, 170418  GÖKTYTA Sagsjön 170502  RÖDSTJÄRT Sagsjön 170508  BRUN KÄRRHÖK Sagsjön 170508

  FORSÄRLA Högen 170510  LÄRKFALK Hårssjön 170524  RÖRDROM Hårssjön 170526-27  BRUN KÄRRHÖK Hane Hårssjön 170526


LÄRKFALK Hårssjön 170527  ORMVRÅK adult hane 170605 Sagsjön  LÄRKFALK Hårssjön 170612  SVART RÖDSTJÄRT Sagsjön 170620-29  GRÅ FLUGSNAPPARE Livered 170629


  PILGRIMSFALK Livered 170624  ORMVRÅK Sagsjön 170717  BRUN KÄRRHÖK Sagsjön 170724  PILGRIMSFALK Sagsjön 170730  LÄRKFALK Sagsjön 170806  DUVHÖK Sagsjön 170805  ENKELBECKASIN Hjälm 170817  RÖDSPOV (islandica) Hjälm 170817  SPARVHÖK Sagsjön 170822  DUVHÖK Sagsjön 170810  HAVSÖRN Hjälm 170930  BLÅ KÄRRHÖK Hjälm 170927

 


  TJÄDER Hårssjön 171108MINDRE KORSNÄBB Hjuleberg,Abild 171106


   GÄRDSMYG Sagsjön 171117  Mindre korsnäbb Hjuleberg,Abild 171120