STÖRRE GULBENA, Björkäng 180205

 

 

STJÄRTMES Högen, 171219

 

 

SKÄGGMES Hovås, 171211

 

 

Mindre korsnäbb Hjuleberg,Abild 171120

 

 

GÄRDSMYG Sagsjön 171117

 

TJÄDER Hårssjön 171108

 

 

MINDRE KORSNÄBB Hjuleberg,Abild 171106

 

 

 

HAVSÖRN Hjälm 170930

 

 

RÖD GLADA Lismosse 170928

 

 

BLÅ KÄRRHÖK Hjälm 170927

 

 

SPARVHÖK Sagsjön 170822

 

 

DUVHÖK Sagsjön 170810

 

 

ENKELBECKASIN Hjälm 170817

 

 

SVARTSNÄPPA Hjälm 170817

 

 

RÖDSPOV (islandica) Hjälm 170817

 

 

LÄRKFALK Sagsjön 170806

 

 

DUVHÖK Sagsjön 170805

 

 

PILGRIMSFALK Sagsjön 170730

 

 

BRUN KÄRRHÖK Sagsjön 170724

 

 

ORMVRÅK Sagsjön 170717

 

PILGRIMSFALK Livered 170624

 

 

GRÅ FLUGSNAPPARE Livered 170629

 

 

SVART RÖDSTJÄRT Sagsjön 170620-29

 

 

GÖK Hårssjön 170612

 

 

LÄRKFALK Hårssjön 170612

 

 

ORMVRÅK adult hane 170605 Sagsjön

 

 

RÖRDROM Hårssjön 170526-27

 

LÄRKFALK Hårssjön 170527

 

 

BRUN KÄRRHÖK Hane Hårssjön 170526

 

 

LÄRKFALK Hårssjön 170524

FORSÄRLA Högen 170510

 

 

RÖDSTJÄRT Sagsjön 170508

 

 

BRUN KÄRRHÖK Sagsjön 170508

 

 

GÖKTYTA Sagsjön 170502

 

 

GULSPARV Sagsjön, 170418

 

 

BRUN KÄRRHÖK 170411, Sagsjön

 

 

ORMVRÅK Sagsjön, 170411 (två ipar)

 

 

SPARVHÖk Sagsjön 170405

 

 

TORNFALK Sagsjön, 170405

 

ORMVRÅK Sagsjön 170403

 

 

TORNFALK Sagsjön 170403

 

 

SIDENSVANS Högen, 170322

 

 

NÖTKRÅKA Högen, 170318

 

 

GRÖNSISKA Högen, 170227

 

 

SIDENSVANS Högen, 170307

 

 

STENKNÄCK Högen, 170215 (hane + hona)

 

 

TRÄDKRYPARE Högen,170215

 

 

NÖTKRÅKA Högen, 170215

 

 

STJÄRTMES Högen, 170209

 

 

GRÖNSISKA Högen, 170209

 

NÖTKRÅKA Högen 170101-0202

 

STENKNÄCK Högen 161229

 

 

NÖTKRÅKA Högen, 161223-28

 

SKÄGGMES Hovås 161214-15

 

 

STJÄRTMES Ishallen 161107

 

 

HAVSSULA Kråkudden 160929

 

 

DUVHÖK adult hona Hjälmsvåtmark 160928

 

 

BLÅ KÄRRHÖK 1k, Hjälmsvåtmark 160917-19

 

 

VATTENRALL 1k Hjälmsvåtmark 160904

 

 

NATTSKÄRRA Sagsjön 160831

Copyright 2012 © All Rights Reserved