DUVHÖK adult hona Hjälmsvåtmark 160928  Hjuleberg 1k, 141029  Hjuleberg 1k hane samt 1k hon med blder av båda 141209  Lismosse 2k hane, 150128  Lismosse 1k, 141006  Lismosse 3k+, 140916  Hårssjön, 140810  Hjuleberg 141209

   Kållered 140618


   DUVHÖK, Hjuleberg mars 2014

   DUVHÖK, Hjuleberg 131004
   DUVHÖK, Lismosse 130820

   DUVHÖK,Kållered, juni 2013  Ungen cirka 28 dygn gammal
  Ungen cirka 35 dygn
  Unen cirka 37 dygn
  Ungen cirka 40 dygn

  Ungen cirka 42 dygn, hoppade boet

  Ungen cirka 45 dygn

DUVHÖK, Morups Tånge 2012