DUVHÖK adult hona Hjälmsvåtmark 160928



  Hjuleberg 1k, 141029



  Hjuleberg 1k hane samt 1k hon med blder av båda 141209



  Lismosse 2k hane, 150128



  Lismosse 1k, 141006



  Lismosse 3k+, 140916



  Hårssjön, 140810



  Hjuleberg 141209





   Kållered 140618






   DUVHÖK, Hjuleberg mars 2014





   DUVHÖK, Hjuleberg 131004




   DUVHÖK, Lismosse 130820





   DUVHÖK,Kållered, juni 2013



  Ungen cirka 28 dygn gammal




  Ungen cirka 35 dygn




  Unen cirka 37 dygn




  Ungen cirka 40 dygn





  Ungen cirka 42 dygn, hoppade boet





  Ungen cirka 45 dygn

DUVHÖK, Morups Tånge 2012


Copyright 2012 © All Rights Reserved