MINDRE SÅNGSVAN, Munkagård  mars 2014

MINDRE SÅNGSVAN, Lismosse 2012