RINGTRAST, Slottskogen 140411

RINGTRAST, Botaniskaträdgården nov 2012