SÅNGLÄRKA, Muddrtet april 2014 och Lismosse på sittande fågel

SÅNGLÄRKA, Mudderdammen Torslanda 2011