Närsholmen 140607


SKRATTMÅS, Fiskhamnen Göteborg, 130316SKRATTMÅS