STENKNÄCK Högen, 170215 (hane + hona)
  STENKNÄCK Högen 161229  Högen jan 2016  Högenvägen 150417

STENKNÄCK, Högen 2011


   Högen våren 2014