STJÄRTMES Ishallen 161107  STJÄRTMES Högen, 170209  STJÄRTMES Ishallen 161013  Hjuleberg, 150105