STJÄRTMES Ishallen 161107



  STJÄRTMES Högen, 170209



  STJÄRTMES Ishallen 161013



  Hjuleberg, 150105