STORSKARV, jan 2013 GetterönSTORSKARV, Säveåns mynning 2012
                Skandiahamnen 2011