SVART RÖDSTJÄRT Galtabäck mars 2014

SVART RÖDSTJÄRT, Skandiahamnen